دفتر نخست وزیر جدید انگلیس از تعیین “بوریس جانسون” شهردار سابق لندن برای تصدی پست وزارت امورخارجه این کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ جانسون یکی از مسؤولان فراخوان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود.
خبرگزاری اسپوتنیک تأکید کرد ترزا می نخست وزیر جدید انگلیس وعده داده بود که مسؤولیت مذاکرات با اتحادیه اروپا را به یکی از حامیان خروج کشورش از این اتحادیه خواهد سپرد.

ترزا می دیروز و پس از استعفای رسمی دیوید کامرون، نخست وزیر جدید انگلیس شد.