تصاویر امروز را با موضوعات کودکان آواره سودانی آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از یابود کشته های جنگ در ژاپن، مانور زلزله در کودکستان های کره جنوبی و خرابه های باستانی در یونان خواهید دید.

کودکان آواره از درگیری های اخیر سودان در مرکز پناهندگان  (AFP)

نصب هزاران فانوس برای یادبود کشته های جنگ در ژاپن (Reuters)

گردشگران با دودهای کوه آتش فشان در اندونزی سلفی می گیرند.  (EPA)

آموزش نظامی گارد ساحلی فیلیپین برای دستگیری دزدان دریایی (REUTERS)

حرکات نمایشی کونگ فو توسط راهبان ورزشکار در سنگاپور  (AP)

مانور آموزشی آمادگی برای زلزله در کودکستانی در سئول پایتخت کره جنوبی (EPA)

خرابه های  باستانی در یونان (nationalgeographic)


غسل تعمید نوزاد در کلیسای جامع تلفیس گرجستان (Reuters)

کودکان فیلیپینی در جستجوی فلزات کهنه در مانیل (AFP)

سرویس دانش آموزان هندی برای رفتن به مدرسه (REUTERS)

پرواز هواپیما با انرژی خورشیدی در آسمان مصر (AP)