علما و روحانیان بحرینی برپایی نماز جمعه و جماعت در تمامی مساجد این کشور را از سر گرفتند.

به گزارش پرس شیعه؛ علما و روحانیان بحرین برپایی نمازهای جماعت و جمعه را در همه مساجد این کشور و از جمله مسجد امام صادق (ع) در منطقه الدراز از سر گرفته‌اند.

پیشتر علمای بحرینی با صدور بیانیه ای اعلام کرده بودند: شیعیان بحرین در شرایط ناگواری به سر می‌برند و ستم هدفمند رژیم در این روزها به اوج خود رسیده است، به گونه‌ای که شهروندان شیعه برای ادای بزرگترین فریضه اسلامی که همان نماز جمعه و جماعت است، احساس ناامنی می‌کنند.