اسکات کلی فضانورد آمریکایی تعدادی از تصاویر فضایی را منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه، اسکات کلی، فضانورد آمریکایی ناسا، مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی که امروزه سر خط خبرهای فضایی جهان قرار گرفته است، تصاویر فضایی گرفته شده از ایستگاه فضایی بین المللی را به زمین ارسال کرد.

تصاویر جدید از فضا

در این تصویر می توان رشته کوهای هیمالیا را به وضوح دید

تصاویر جدید ازفضا
در این تصویر می توان خط سرخ رنگ افق را بر فراز اقیانوس هند مشاهده کرد