وزارت خارجه سوریه اعلام کرد مادامی که کشورهای توطئه گر علیه سوریه در اتحادیه عرب وجود دارند، دمشق به فکر عضویت در اتحادیه عرب نیست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه در واکنش به سخنان اخیر «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب اظهار داشت: سوریه درخواستی برای عضویت مجدد در اتحادیه عرب مطرح نکرده است.

این منبع گفت: جمهوری عربی سوریه بار دیگر تاکید می کند که هیچ درخواستی برای احیای کرسی خود در اتحادیه عرب ارائه نکرده است؛ اتحادیه ای که در راستای حمله به لیبی فعالیت کرد و اکنون مسئول اوضاع وخیم این کشور است.

وی افزود: سوریه بار دیگر تاکید می کند که تا زمانی که اتحادیه عرب تحت سلطه کشورهایی است که به توطئه علیه سوریه معروف هستند به فکر عضویت در این اتحادیه نیست.

دبیرکل اتحادیه عرب اخیرا اعلام کرده بود سوریه تنها با توافق دولت و مخالفان می تواند بار دیگر عضو اتحادیه عرب شود و موضوع این کشور بسیار پیچیده است.