بندرعباس – رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری چند نفر عامل برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی در فضای مجازی در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پلیس هرمزگان، علی اکبر قرایی پور بیان داشت: در پی دریافت پرونده ای مستند به شکایت چند تن از شهروندان مبنی برداشت اینترنتی غیرمجاز بالغ بر ۱۱۰ میلیون ریال از حساب بانکی در فضای مجازی پرونده ای در این پلیس تشکیل و موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان اذعان داشت: با توجه به دو پرونده متشکله در این پلیس موضوع بصورت ویژه با اقدامات فنی واطلاعاتی گسترده در نهایت متهم سابقه دار معروف به هوش سیاه که سابقه استفاده از بد افزار (کی لاگر) را داشت توسط این پلیس در استان کرمان شناسایی شد.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی با اخذ نیابت به شهرستان جیرفت عزیمت و با شگرد خاص متهم سابقه دار را دستگیر و بهمراه سیستم های الکترونیکی (کامپیوتر، گوشی تلفن همراه و هارد ومودم ) به پلیس فتا این استان انتقال دادند.

سرهنگ قرایی پور خاطرنشان کرد: در این خصوص بصورت جامع و کامل از متهم تحقیق که نامبرده باتوجه به مستندات موجود بناچار لب به اعتراف گشود و به بزه انتسابی معترف و شگرد خود را درجرایم ارتکابی استفاده از بدافزار (کی لاگر) عنوان کرد.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در حین بازجویی دیگر همدست خود را نیز معرفی کرد که با شگرد خاص پلسی وی نیز دستگیر و روانه زندان شدند.

رئیس پلیس فتاهرمزگان یادآور شد: با بررسی سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی توقیفی متهمان توسط کارشناسان این پلیس تاکنون تعداد ۳۰شماره کارت (مالباختگان) استخراج که پس از استعلام از بانک های عامل مشخصات مالکان آنها اخذ که مشخص گردید از شهرهای مختلف در سراسر کشور متهمان مبالغ مختلفی را برداشت کرده اند که پرونده دو متهم در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.