مقام های چین از قصد خود برای ساخت نیروگاه های برق هسته ای در دریای جنوبی چین خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فرانس ۲۴، رسانه های دولتی چین، از احتمال ساخت نیروگاه های هسته ای توسط این کشور در آبهای مورد مناقشه دریای چین جنوبی خبر دادند.

نشریه دولتی گلوبال تایمز امروز به نقل از شرکت هسته ای ملی چین، از ساخت پلاتفورم دریایی هسته ای جهت اعمال کنترل موثر چین در دریای چین جنوبی خبر داد.

به نوشته این نشریه دولتی، قرار است این نیروگاه ها در جزیره ها و تپه های موجود در این دریا ساخته شود.

گلوبال تایمز همچنین به نقل از مقام های چینی می نویسد: در گذشته، آب تازه مورد استفاده سربازان مستقر در دریای چین جنوبی می بایست از طریق قایق ها به محل استقرار آنها منتقل می شد. اما در آینده، سیستم تامین برق دریای جنوبی چین ساخته و تقویت خواهد شد تا بتواند آب شرب مورد نیاز این سربازان را تامین کند.

چین گفته که نیروگاه های اعلام شده قرار است به منظور تولید برق در دریای جنوبی چین مورد استفاده قرار گیرند.