داعش با تخلیه یکی از مناطق حویجه قصد دارد اطراف آن را با خندقی از آتش محافظت کند.

به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع امنیتی در استان کرکوک خبر داد که داعش، ساکنان منطقۀ “الزاب” را به اجبار تخلیه کرده و آنها را به سمت صحرا رانده است.
این منبع در گفت و گو با شبکۀ عراقی سومریه نیوز گفت: تروریست های داعش روز گذشته به تخلیۀ ساکنان الزاب در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی کرکوک پرداخته و آنها هم مجبور شده اند به طرف صحرا یا روستاهای مجاور بروند.
وی افزود: تروریست ها اطراف این منطقه خندق، حفر و آن را با نفت خام پر کرده اند تا در صورت پیشروی نیروهای عراقی به نزدیکی حویجه آن را به آتش بکشند و مانع پیشروی آنها به سوی حویجه و سپس شرقاط شوند.
گفتنی است حویجه در جنوب غربی کرکوک از مرداد دو سال قبل هنوز تحت سیطرۀ داعش است و یکی از مواضع این گروه تروریستی به شمار می آید.