رئیس پلیس فلوجه از تلاش گسترده برای پاکسازی این شهر خبر داد

به گزارش پرس شیعه؛ جمال الجمیلی روز جمعه هدف از این تلاش را تکمیل پاکسازی فلوجه برای بازگشت خانواده های آواره دانست.

وی به شبکه السومریه گفت: مقامات محلی فلوجه با همکاری برخی نهادها، پلیس فلوجه و داوطلبان صبح روز جمعه برای پاکسازی این شهر تلاش گسترده ای را آغاز کردند.

الجمیلی تأکید کرد: گروههای مهندسی نیروهای امنیتی با از بین بردن و خنثی کردن مینهای خیابانها ومسیر و سپس پاکسازی مستقیم خیابانها، در این پروژه مشارکت کردند.

نیروهای عراقی ماه گذشته، فلوجه را از چنگ داعش آزاد کردند.