روزنامۀ دیلی میل انگلیس گزارشی از یک فرماندۀ داعش منتشر کرد که سخنانش الهام بخش اصلی حملاتی مانند عملیات نیس در فرانسه است.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ دیلی میل نوشت که ابو محمد العدنانی، از فرماندهان داعش و سخنگوی این گروه، زیر گرفتن شهروندان فرانسوی را به تروریست ها الهام کرده است.
العدنانی در سال ۲۰۱۴ گفته بود: «جمجمه های فرانسویان کثیف را له کنید و با خودروهای خود از روی آن ها رد شوید».
العدنانی در سخنان دو سال پیش خود گفته بود: «اگر می توانی یک آمریکایی یا اروپایی – خصوصا یک فرانسوی کثیف – یا یک استرالیایی یا کانادایی یا هر کافری را که علیه ما وارد جنگ شده یا کسی از شهروندان کشورهای ائتلاف ضد ما را بکشی، او را با هر شیوه ای که ممکن است به قتل برسان … جمجمه اش را با سنگ له کن، سرش را با چاقو ببر یا با خودرو او را زیر بگیر».
العدنانی دی ماه گذشته در یک حملۀ هوایی به شدت مجروح شد. برخی گمانه زنی ها از العدنانی به عنوان یکی از گزینه های اصلی جایگزینی ابو بکر البغدادی یاد می کنند.