تصاویری منتسب به محمد بو هلال عامل حمله نیس در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد بو هلال، که اصالتا تونسی بوده است، در نیمه شب پنج شنبه با یک کامیون به تجمع مردم نیس در مراسم جشن روز ملی فرانسه حمله کرد. در این حمله حداقل ۸۴ نفرکشته و حدود ۱۰۰ نفر را شدند که حال ۱۸ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.