یک منبع اتحادیه اروپا می‌گوید به نظر می‌رسد کودتا در ترکیه به خوبی سازماندهی شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع در اتحادیه اروپا که وقایع ترکیه را رصد می کند به رویترز گفت: تلاش برای کودتا شامل بخشی اساسی از ارتش ترکیه و “نه فقط تعداد اندکی سرهنگ است”.

این منبع گفت: “به نظر می رسد یک کودتای به خوبی سازماندهی شده توسط بخشی قابل توجه از ارتش است، و نه فقط چند کلنل”

به گفته این منبع “آنها کنترل فرودگاه ها را به دست گرفته و انتظار می رود به سرعت کنترل ایستگاه تلویزیونی دولتی را بگیرند”

این منبع افزود: “آنها کنترل چندین نقطه راهبردی را در استانبول گرفته اند. با توجه به مقیاس عملیات، سخت است که بتوان تصور کرد نتوانند غلبه پیدا کنند.”