کاردار سابق کشورمان در قاهره در مطلبی به تحلیل کودتای ارتش ترکیه پرداخت.

به گزارش پرس شیعه؛ مجتبی امانی در مطلبی کوتاه درباره کودتای ارتش ترکیه نوشت: کودتاکنندگان افراد وابسته به جریان گولن هستند که اکنون در رده های میانی ارتش حضور دارند. و سران ارتش در سطح ژنرال همراهی چندانی با این مساله ندارند.

نیروی زمینی که در واقع اصلی ترین قدرت کودتا است و تمام کودتا ها با نظر این نیرو و دستور سفارت آمریکا انجام شده است هنوز در مقابل قضیه واکنش قطعی نشان نداده است.

احتمال این که ژنرال ها طی بسیج نیروهای وفا دار به جمهوریت علیه نیروهای میانی وارد عمل شوند وحجود دارد و در این صورت میتوان انتظار داشت که کودتا طی ساعات اولیه فردا سرکوب شود.

حضور میدانی و بسیج نیروهای مردمی علیه کودتاگران می‌تواند باعث تشجیع مخالفان کودتا در درون ارتش و برگشتن صفحه شود.