رئیس جمهور آمریکا طی پیامی اعلام کرد از دولت دموکراتیک و مردمی ترکیه حمایت خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ باراک اوباما طی پیامی اعلام کرد از دولت دموکراتیک و مردمی ترکیه حمایت خواهد کرد.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز در توئیتر نوشت: درباره بحران ترکیه عمیقا نگران هستم. ثبات، دموکراسی و امنیت مردم ترکیه مهمترین موضوع هستند. اتحاد و احتیاط امری ضروری هستند.