کارشکنی های ریاض در مسیر گفت وگوهای یمن در خصوص دستیابی به راهکار سیاسی برای حل بحران این کشور و حملات ویرانگر ریاض و هم پیمانانش به مردم و شهروندان یمنی همچنان ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه، حملات هوایی به یمن که هر روز خرابی های بیشتری به بار می آورد و تلفات بیشتری بر جای می گذارد، در حالی ادامه دارد که عربستان با وجود وعده های بسیار در خصوص ایجاد تحول جدی درمیدان نبرد در یمن، هنوز نتوانسته به اهداف خود از این تجاوز دست یابد.

درشرایطی که ریاض از دستیابی به اهداف خود از تجاوز به یمن ناکام مانده است، ارتش یمن و کمیته های مردمی به پیشروی در جبهه های متعدد ادامه می دهند و این نیروها به طور مشترک کنترل جبل الشبکه در منطقه ذُباب در استان تعز در جنوب یمن را به دست گرفته اند.

نیروهای مشترک یمنی شامل ارتش و کمیته های مردمی بعد از بازپس گیری این منطقه از شبه نظامیان وابسته به عبدربه منصور هادی، رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن، و نیروهای اشغالگر خارجی، سیطره خود را براین مناطق گسترش داده و خسارات و تلفاتی به این نیروها وارد و خودروهای نظامی را منهدم کرده اند.

جنگ در یمن جز ویرانی حاصلی نداشته است و برای متجاوزان خارجی و نیز برپا کنندگان جنگ نیابتی نیز امیدی برای پیروزی وجود ندارد و درچنین شرایطی و علیرغم تلاش های “اسماعیل ولد الشیخ احمد” فرستاده سازمان ملل به یمن، عربستان سعودی حاضر به قبول راهکار سیاسی در یمن نیست.

ادامه حملات عربستان و تشدید تروریسم در جنوب یمن

“حسین امیر عبداللهیان” معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فرستاده سازمان ملل به یمن گفت که با ادامه تجاوز حملات عربستان ، اوضاع انسانی یمن روز به روز وخیم تر می شود و تروریسم در جنوب یمن، تشدید و اوضاع بحرانی تر شده است.

معاون وزیر امور خارجه ایران بر حمایت تهران از تلاش های اسماعیل ولد الشیخ تاکید کرد و تحرک بیشتر برای ارائه راهکارهای سیاسی به منظور پایان دادن به جنگ و فراهم شدن زمینه گفتگو میان یمنی ها را خواستار شد.

گفت وگوی سیاسی در یمن به زودی ازسر گرفته می شود

دراین حال ولد الشیخ نیز از سیاست های سازنده ایران درمبارزه با تروریسم و حمایت تهران از روند سیاسی استقبال و تصریح کرد که گفت وگوی سیاسی در یمن به زودی ازسرگرفته می شود.

قرار است که ولد الشیخ درباره مذاکرات و تلاش های خود درباره یمن در جلسه خاصی که شورای امنیت چهارشنبه آتی برگزار می کند، صحبت کند و دراین جلسه قرار است در باره امکان برگزاری دور جدید از مذاکرات با هدف دستیابی به توافق آتش بس و راه حل سیاسی گفت وگو شود.