سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برای جمهوری اسلامی ایران ترکیه ای با ثبات، امن و مردم سالار اولویت دارد و امیدوار است ثبات و آرامش کامل هر چه سریعتر به کشور دوست و همسایه مان بازگردد.

به گزارش پرس شیعه؛ بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بحران سیاسی بوجود آمده در ترکیه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با دقت و حساسیت بالا تحولات در کشور همسایه خود را دنبال می کند.

وی با اشاره به سه بار تماس تلفنی ظریف با همتای ترک خود از شروع بحران در نیمه شب گذشته تا ظهر امروز اظهار داشت: ما عمیقا نگران ثبات، امنیت، وحدت، مردم سالاری و حاکمیت قانون در ترکیه هستیم.

قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن توصیه به پرهیز از توسل به خشونت، از دولت منتخب مردم حمایت می کند.

وی افزود: برای جمهوری اسلامی ایران ترکیه ای با ثبات، امن و مردم سالار اولویت دارد و امیدوار است ثبات و آرامش کامل هر چه سریعتر به کشور دوست و همسایه مان بازگردد.