نخست وزیر روسیه در نخستین واکنش خود نسبت به کودتای ترکیه، این حادثه را نشانگر وجود اختلافات عمیق در جامعه ترکیه دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری مدودف»، نخست وزیر روسیه، امروز طی سخنانی در خصوص کودتای نا فرجام ترکیه، گفت که این کودتا نشان دهنده وجود اختلافات عمیق در ترکیه است.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر روسیه ضمن اعلام حمایت از شهروندان ترکیه، خواستار رسیدگی و تحلیل دقیق اوضاع ترکیه و برقراری نظم و قانون در این کشور شد.

«مدودف» همچنین وزارت حمل و نقل روسیه را نسبت به اتخاذ تدابیر فوری برای بازگرداندن شهروندان روسی از ترکیه که تعداد آنها به حدود پنچ هزار نفر می رسد، موظف کرد.

وقوع کودتای ترکیه، بازتاب گسترده ای در رسانه های روسیه داشته است. با این حال، دولتمردان این کشور هنوز موضع رسمی خود را در برابر این حادثه مشخص نکرده است.