«بینالی یلدریم»، نخست وزیر ترکیه با حضور و سخنرانی در پارلمان این کشور، از تنبیه متخلفین در ماجرای کودتای این کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی صباح، نمایندگان پارلمان ترکیه درپی رخ دادن کودتا در این کشور، تشکیل جلسه اضطراری دادند.

این جلسه در ابتدا با سکوتی کوتاه به احترام شهروندان کشته شده این کشور در کودتای نظامیان آغاز شد و پس از آن، سرود ملی این کشور توسط «اسماعیل قهرمان»، سخنگوی مجلس سر داده شد که سایر نمایندگان نیز وی را همراهی کردند.

سپس رهبران هر چهار حزب ترکیه با صدور بیانیه ای علیه کودتا، این حادثه را محکوم کردند.

«بینالی ایلدریم»، نخست وزیر ترکیه به عنوان نخستین سخنگوی جلسه امروز پارلمان این کشور، پشت تریبون قرار گرفت و از تنبیه آن دسته از افرادی که به گفته وی، چنین ضربه سختی به ملت ترکیه زدند خبر داد.

وی گفت: امروز، روزی است که همه احزاب سیاسی به کودتا «نه» گفتند و همکاری (اعضای) پارلمان مشخص کننده شروعی دوباره است.

گفته می شود هزاران تن از شهروندان ترکیه هم اکنون بیرون از ساختمان پارلمان این کشور تجمع کرده اند و با در دست داشتن پرچم کشور خود نسبت به حمایت از دموکراسی شعار می دهند.