وزارت برنامه ریزی و توسعه عراق با اشاره به نرخ بالای رشد جمعیت، اعلام کرد که جمعیت عراق در سال ۲۰۱۶ به ۳۶ میلیون نفر خواهد رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ دفتر سرشماری وابسته به وزارت برنامه ریزی و توسعه عراق در گزارشی آورده است که با توجه به مفروضات جمعیتی و محاسبه متوسط رشد سالانه، پیش بینی می شود که تعداد جمعیت عراق در سال ۲۰۱۶ به ۳۶ میلیون نفر برسد.

به نوشته السومریه نیوز، دفترسرشماری عراق خاطرنشان کرد: تعداد مردان با ۵۰٫۵ درصد اندکی بیش از زنان (۴۹٫۵ درصد) است. حمعیت افراد زیر ۵ سال به ۱۴٫۹ درصد، بینِ ۵ تا ۱۴ ساله به ۲۵٫۳درصد و جمعیت افرادِ ۱۵ تا ۶۴ ساله به ۵۶٫۶ درصد رسیده است. جامعه عراق جامعه ای جوان است و میانگین رشد جمعیت عراق ۳ درصد گزارش شده است که نسبت به کشورهای منطقه رشد بالاتری دارد.

این گزارش همچنین به بهبود میانگین عمر افراد اشاره کرد که در مردان به ۶۸ سال و در زنان به ۷۱ سال رسیده است.

یادآور می شود که جمعیت عراق در سال ۱۹۷۹، ۱۲ میلیون نفر بوده است، در سال ۱۹۸۷ به ۱۶٫۳ میلیون و در سال ۱۹۹۷ به ۲۲ میلیون نفر رسید.