خبرگزاری نووستی به نقل از تلویزیون یونان گزارش داد که کودتاچیان یک ناوچه رزمی ترکیه را در پایگاه دریایی “گولجوک” به همراه فرمانده آن ربودند.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری نووستی گزارش داد که ناوچه ترکیه ای ربوده شده در یونان مورد شناسایی واقع شده است؛ زیرا پیش از این بارها وارد آبهای یونان شده بود.

خبرگزاری رویترز نیز پیش از این گزارش داده بود که این ناوچه از پایگاه دریایی گولجوک ترکیه ربوده شده است.

همچنین گفته شده که ۷ نظامی ترک و یک غیرنظامی در یک بالگرد به یونان رسیده و خواستار پناهندگی سیاسی شده اند.