عوامل داعش با استفاده از یک کامیون مردم شهر نیس فرانسه که در جشن ملی این کشور شرکت کرده بودند را زیر گرفتند. این حمله تروریستی ۸۴ کشته و ۲۰۰ زخمی در پی داشت.

.