مرزوق الغانم رئیس مجلس الامه کویت در پیام ارسالی خود به اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ترکیه ضمن اعلام عدم پذیرش هرگونه کودتا و انقلاب علیه دولت قانونی ترکیه و خارج شدن از چارچوب دمکراسی، حماسه ملی مردم ترکیه و وفاداری آنان به نظام دمکراتیک این کشور را ستایش کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ وی در ادامه افزود رخدادهای اخیر ترکیه را با نگرانی دنبال کردیم و معتقدیم اراده ملت ترکیه و پایبندی آنان به دولت منتخب، این کشور را از بحران و خونریزی نجات داده و موجب بازگشت ثبات به این کشور شد.
مرزوق الغانم همچنین با اعلام همبستگی ملت کویت با مردم ترکیه در حفظ امنیت و ثبات کشورشان، ابراز امیدواری کرد مقام ها و ملت ترکیه بتوانند با تدبیر، از تبعات این رخداد عبور کنند.
دولت ترکیه پیش از این اعلام کرد کودتای گروهی از نظامیان به شکست انجامیده و کنترل این کشور را در دست دارد.