همایش بین المللی «نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ همایش بین المللی «نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵، با محوریت موضوعات ذیل برگزار می گردد:

۱. مبانی نظری و مفهومی

ـ رویکردهای نظری به نظم و امنیت در غرب آسیا؛

ـ رویکردهای فرانظری به نظم و امنیت در غرب آسیا؛

ـ روش‌شناسی مطالعات امنیت و نظم در غرب آسیا؛

ـ تحول تاریخی مفهوم امنیت در غرب آسیا؛

ـ مبانی تغییر؛

– مبانی مفهومی و نظری غرب آسیا.

۲. ماهیت نظم منطقه‌ای نوظهور

ـ ویژگی‌ها و مختصات نظم نوظهور؛

ـ الگوهای نظم امنیتی در غرب آسیا (امنیت دسته‌جمعی، موازنه قدرت، کنسرت، هژمونی، همگرایی و …)

ـ پیشرانها و روندهای راهبردی و نوظهور منطقه‌ای؛

ـ ویژگی‌ها و مختصات بی‌نظمی کنونی، مناقشات قدیمی، و اتحادهای جدید؛

ـ پسابرجام و چشم‌انداز منطقه‌ای ایران.

۳. قدرت‌های فرامنطقه ای و نظم منطقه‌ای

ـ آمریکا و منطقه (میراث اوباما و دولت بعدی آمریکا، آمریکا و خلیج ‌فارس، آمریکا و داعش، چالش‌ها و تضادهای سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و …)؛

ـ اروپا و منطقه (اتحادیه اروپا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و یونان)؛

ـ روسیه و منطقه (روسیه و ترکیه، روسیه و سوریه، روسیه و ایران، روسیه و شورای همکاری، روسیه و کردها و …)؛

ـ چین و منطقه (راه ابریشم جدید، چین و ایران، چین و شورای همکاری، چین و سوریه، چین و مصر و …)؛

ـ هند و منطقه؛

ـ الگوهای رقابت و همکاری قدرت‌های بزرگ در منطقه.

۴. قدرت‌های منطقه‌ای و نظم منطقه‌ای

ـ ترکیه و منطقه؛

ـ عربستان و منطقه (یا شورای همکاری و منطقه)؛

ـ رژیم صهیونیستی و منطقه؛

ـ مصر و منطقه؛

ـ الگوهای رقابت و همکاری قدرت‌های منطقه‌ای.

۵. چالش‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای

ـ چالش‌های امنیتی سخت؛

ـ چالش‌های اجتماعی ـ سیاسی؛

– چالش دولت ملی در غرب آسیا؛

ـ چالش‌های ژئوپلیتیکی؛

ـ چالش‌های زیست‌محیطی؛

ـ چالش‌های ایجاد ثبات منطقه‌ای؛

ـ رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای.

۶. مسائل نوظهور و نظم امنیتی خاورمیانه

ـ افراط‌گری مذهبی و تروریسم (داعش، الگوهای جدید جهاد سلفی، دایاسپورا و جنبش‌های جهادی، القاعده در برابر داعش و غیره)؛

ـ بیداری اسلامی (دستاوردها و شکست‌ها، نقش و مسئولیت‌های بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نقش و مسئولیت‌های بازیگران محلی)؛

ـ بازیگران فروملی؛

ـ دولت‌های ورشکسته (سوریه، یمن، و عراق)؛

ـ مسئله کردی؛

ـ خلع ‌سلاح هسته‌ای؛

ـ امنیت انسانی؛

– روندهای نظامی در غرب آسیا.

۷. اقتصاد سیاسی بین‌الملل و نظم نوظهور منطقه‌ای

ـ پیامدهای اقتصادی ـ سیاسی منطقه‌ای نظم نوظهور؛

ـ پیامدهای اقتصادی ـ سیاسی فرامنطقه‌ای نظم نوظهور؛

ـ انرژی و نظم منطقه‌ای غرب آسیا؛

ـ پسابرجام و اقتصاد منطقه‌ای.

۸. آینده نظم منطقه‌ای غرب آسیا

ـ غرب آسیا در قرن ۲۱: معماری منطقه‌ای درحال ظهور؛

ـ غرب آسیا: سناریوهای احتمالی؛

ـ امنیت جامع در خاورمیانه در حال ظهور؛

ـ زمینه‌های آتی همکاری (اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، و آموزشی)؛

ـ مناقشات آتی (مناقشات بر سر آب، منابع انرژی، مناقشات فرامرزی قومی ـ فرهنگی، مناقشه رژیم اسراییل با فلسطین، و مناقشات ارضی)؛

ـ درک‌های امنیتی و همکاری در غرب آسیا.

۹. ایران و نظم نوظهور منطقه‌ای

ـ روابط ایران و قدرت‌های بزرگ و نظم منطقه‌ای؛

ـ روابط ایران و قدرت‌های منطقه‌ای و نظم منطقه‌ای؛

ـ راهبرد ایران در قبال نظم منطقه‌ای؛

ـ نظم مطلوب منطقه‌ای ایران؛

ـ ایران و کشورهای همسایه؛

ـ هژمونی منطقه‌ای ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها.

۱۰. معماری نظم امنیتی غرب آسیا

لازم به ذکر است که مهلت ارسال چکیده ها (دو صفحه) ۱۳۹۵/۵/۱۵ است و اعلام نتایج ارزیابی این چکیده ها در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱صورت خواهد گرفت. مهلت ارسال مقاله کامل نیز تا تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱ خواهد بود.

علاقه مندان می توانند چکیده های خود را به آدرس hamayesh@tisri.org ارسال نمایند.