برای یازدهمین روز متوالی پس از شهادت «برهان والی» تظاهرات و درگیری با وجود حکومت نظامی ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «اکسپرس نیوز»، تظاهرات و درگیری مسلمانان هند با نیروهای امنیتی هند در زیر سایه حکومت نظامی وارد یازدهمین روز خود شده است.

پس از آنکه نیروهای امنیتی هند «برهان وانی» فرمانده «حزب المجاهدین» را به شهادت رساندند مسلمانان جامو و کشمیر دست به اعتراضات گسترده ای زدند. نیروهای امنیتی هند تا حال دستکم ۴۰ نفر را شهید و بیش از ۳۰۰ نفر را زخمی کرده اند.

وضعیت برخی از زخمیها در بیمارستانها وخیم گزارش شده است. رسانه های ارتباط جمعی، شبکه های اجتماعی و اینترنت در کشمیر قطع شده است. انتشار روزنامه ها نیز برای سومین روز متوالی متوقف شده است.