دیده بان حقوق بشر اعلام کرد، زنان عربستان همچنان از حقوق و آزادی های شخصی و اجتماعی محرومند.

به گزارش پرس شیعه؛ سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی جدید درباره وضعیت زنان عربستان اعلام کرد : زنان در عربستان تحت سلطۀ مردان هستند و هر چند کارهایی برای بهبود اوضاع زنان شده است ولی همچنان از حقوق خود محرومند. زن برای مسافرت خارجی، ازدواج و آزادی از زندان نیاز به اجازه سرپرست خود دارد و گاه برای کار کردن یا بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی نیز نیاز به چنین اجازه ای دارد. زن در طول زندگی اش با چنین قید و بندهای دست و پا گیر مواجه است زیرا نظام حاکم حقی قانونی برای زن قائل نیست.
دیده بان حقوق بشر در گزارشی ۶۶ صفحه ای با عنوان “همچون کسی که در صندوق زندگی می کند: زن و نظام سلطه مرد در عربستان” به نقل از یک زن ۲۵ ساله عربستانی نوشت: همه ما باید مقید به امر و نهی های پدران و شوهران مان باشیم .
این نهاد حقوقی بین المللی در گزارش خود می افزاید: برخی از مردان عربستانی با سوء استفاده از نیاز زنان به کسب اجازه آنها برای پرداختن به امور شخصی و اجتماعی خود اقدام به اخاذی کلان از زنان خود می کنند.
سارا لئا ویتسن مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد : نیاز زن عربستانی به اجازه سرپرست خود برای مسافرت کردن ، کار کردن یا هر کار دیگری نقض حقوق زن محسوب می شود . دولت عربستان باید به مطالبات زنان توجه کند و آنها را از قید و بندهای نظام سلطۀ مرد نجات دهد.
دیده بان حقوق بشر که برای تهیه گزارش خود با ۶۱ زن و یک مرد عربستانی مصاحبه کرده بود ، به نقل از زنی ۶۲ ساله می نویسد : باور بکنی یا نکنی ، پسرم سرپرست من است و این امر برای من توهینی بزرگ است .
خویشاوندان دیگر زن عربستانی نیز سرپرست وی به شمار می آیند ولی اختیارات آنها کمتر از اختیارات شوهر است.
فعالان حقوقی عربستان بارها از نظام حاکم خواسته اند که نظام سلطه مرد بر زن را لغو کند، و دولت ریاض سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ پس از بررسی پرونده وضعیت حقوق بشر عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با مطالبات فعالان حقوقی موافقت کرد و متعاقباً زن عربستانی برای کار کردن دیگر مجبور به کسب اجازه سرپرست خود نشد، و قانونی نیز با موضوع کیفر بدرفتاری در خانواده تصویب شد و ملک عبدالله سال ۲۰۱۳ حدود ۳۰ زن را به عضویت مجلس شورا تعیین کرد و سال ۲۰۱۵ برای اولین بار به زن اجازه داده شد که در انتخابات شوراهای شهری رأی بدهد و در رقابت انتخاباتی مشارکت کند.
ولی دیده بان حقوق بشر معتقد است که این مسائل، تغییری در وضعیت زنان عربستانی ایجاد نکرده است، و نظام سلطۀ مرد بر زن تقریباً همچنان به قوّت خود باقیست .
زن عربستانی بدون کسب اجازه سرپرست خود قادر به اخذ گذرنامه ، مسافرت خارجی ، معاملات تجاری ، کرایه کردن خانه یا شکایت کردن به دادگاه نیست . دولت عربستان زن را مجبور به کسب اجازه سرپرست خود برای کار کردن نکرده است ولی صاحب کاری را که از زن مطالبه ارائه اجازه مکتوب سرپرست خود می کند ، مجازات نمی کند.
زن عربستانی همچنین نمی تواند در خارج بدون کسب اجازه سرپرست خود و همراهی یکی از خویشاوندان نزدیکش تحصیل کند و مجاز به رانندگی خودرو نیز نیست .

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: زن عربستانی اگر از بدرفتاری و خشونت سرپرست خود رنج ببرد، نمی تواند درخواست کمک کند یا خانه اش را ترک کند و سرپرست زن حتی در زمان طلاق دادن نیز دست برتر را دارد.
زنی که زندانی می شود و دوران محکومیت خود را سپری می کند ، پیش از آزادی نیاز به حضور یکی از خویشاوندان ذکورش در زندان دارد و اگر سرپرست زن با آزادی وی مخالفت کند ، زن در یکی از نهادهای دولتی نگهداری می شود و یا ممکن است در همان شرایط به همسری یک مرد درمی آید و آن مرد به سرپرست وی تبدیل می شود.
عربستان سال ۲۰۰۰ کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان (سِداو) را امضا کرد، بنابراین قانوناً ملزم به مقابله با هر گونه برخورد تبعیض آمیز با زن است و باید نظام سلطۀ مرد بر زن را لغو کند.