در پی تشدید رفتارهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه شیعیان و علمای بحرین، شماری از علمای مشهور این کشور بیانیه ای صادر کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تارنمای “المقاوم”، ۴ تن از علمای شیعۀ بحرینی در بیانیه ای اعلام کردند: “ما، شیعیان، به عنوان بخش اساسی و اصیل از این ملت به این باور و یقین رسیده ایم که وجود، هویت، اعتقادات، شعائر و فرائض ما در معرض حمله قرار گرفته است. ما خواستار پایان این تعرض و حمله هستیم”.
در انتهای بیانیه نیز نام امضا کنندگان به چشم می خورد که عبارتند از:
شیخ عیسی قاسم
شیخ عبدالله الغریفی
شیخ عبدالحسین الستری
شیخ محمد صالح الربیعی