کرمان – مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان در خصوص کشف یک محموله مواد منفجره در سیستان بلوچستان توسط نیروهای اطلاعات سپاه ثارالله کرمان توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش پرس شیعه؛ خلیل همایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید کشف یک محموله مواد منفجره توسط نیروهای سپاه ثارلله اظهار کرد: این محموله شامل مواد انفجاری و جلیفه انتحاری بوده است.

وی ادامه داد: محموله گفته شده با کار مشترک اطلاعاتی بین کرمان و سیستان و بلوچستان کشف شده است.

وی عنوان کرد: محل کشف این محموله که شامل ساچمه، باروت و چاشنی الکتریکی بوده در ارتفاعات پیرسوران در استان سیستان و بلوچستان کشف شده است.

همایی عنوان کرد: کار اطلاعاتی استان کرمان منجر به کشف این محموله در استان سیستان و بلوچستان شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان تصریح کرد: این محموله توسط گروه هایی که در پاکستان فعالیت های تروریستی انجام می دهند به مکان گفته شده منتقل شده بود.

وی تصریح کرد: محموله مواد منفجره گفته شده در مکانی نگهداری می شده که در زمان دیگری مورد استفاده قرار دهند که براساس کار اطلاعاتی سپاه ثارالله در استان سیستان و بلوچستان کشف شد.