مقام های رژیم صهیونیستی با اظهار تردید درباره احتمال به نتیجه رسیدن توافق بین المللی برای متوقف شدن جنگ در سوریه، تقسیم فرقه ای این کشور را بهترین گزینه معرفی کردند.

به گزارش پرس شیعه، “موشه یعلون” وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که در کنفرانس مونیخ حضور دارد در بیانیه ای شیطنت آمیز خاطرنشان کرد: وضعیت در سوریه، بسیار پیچیده است و به دشواری می توان راه حلی برای توقف جنگ و کشتار دسته جمعی در آن کشور یافت.
وی مدعی شد: سوریه ای که ما می شناسیم در آینده نزدیک یکپارچه نخواهد بود. بلکه شاهد گروهها و مجموعه های منظم و نامنظمی خواهیم بود که از سوی مردم و گروههای مسلح آن کشور تشکیل می شود.
یعلون با توسل به دروغ، درباره سیاست رژیم صهیونیستی درباره سوریه گفت: از همان ابتدا، تصمیم بر عدم دخالت داشتیم و اهداف مورد اهمیت مان را تعیین کردیم و گفتیم که اجازه نخواهیم داد حاکمیت ما نقض شود و زمانی که شاهد برخی تلاش ها در این زمینه بودیم به آن پاسخ گفتیم.

موساد: تقسیم سوریه تنها راه حل است
از سوی دیگر، “رام بن باراک” مدیرکل وزارت موساد رژیم صهیونیستی هم در خصوص شرایط سوریه گفت: تقسیم سوریه تنها راه حل ممکن برای این کشور است.
وی افزود: به نظرم سرانجام باید سوریه به بخش های تحت کنترل گروههایی که در مناطق مختلف آن زندگی می کنند تقسیم شود و علوی ها بر مناطق محل زندگی خود و اهل سنت نیز بر مناطق محل اقامتشان کنترل داشته باشند.