کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن هشدار به ترکیه برای برخورد عادلانه با بازداشت شدگان کودتای اخیر، خواهان بازدید ناظران مستقل از بازداشتگاه های این کشور شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «زید رعد الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز سه شنبه ضمن درخواست از ترکیه برای التزام به حاکمیت قانون در رسیدگی به اتهام بازداشت شدگان کودتای نظامی اخیر، از تعلیق شمار کثیری از قضات و دادستان های این کشور ابراز نگرانی عمیق کرد.

وی همچنین از دولت آنکارا خواست تا به منظور بررسی شرایط، به ناظرین مستقل اجازه بازدید از بازداشتگاه های ترکیه را برای اطمینان از دسترسی متهمین به حق دیدار با وکلا و خانواده هایشان بدهد.

رعد الحسین با صدور بیانیه ای گفت: به دنبال این تجربه گران، مهم است که از عدم تضییع حقوق بشر به اسم امنیت و تنبیه خاطیان مطمئن شویم.

وی در عین حال از احیاء حکم اعدام در قانون اساسی ترکیه به منزله قدمی بلند در جهت نادرست و خلف وعده دولت آنکارا در التزام به قوانین بین المللی حقوق بشر یاد کرد.