نیروهای امنیتی ترکیه در ادامه بازداشت افراد به اتهام دست داشتن در کودتای این کشور، شماری از نمایندگان پارلمان را بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک روسیه، نیروهای امنیتی ترکیه شماری از اعضای پارلمان این کشور را بازداشت کردند و به ساختمان نزدیک به مقر وزیران کابینه نیز حمله کردند.

بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی ترکیه به دنبال کودتا در این کشور اقدام به بازداشت شماری از نمایندگان پارلمان کردند و همچنین به ساختمان نزدیک به مقر کابینه وزیران در منطقه چانکایا واقع در آنکارا پایتخت ترکیه نیز حمله کرده و کارت شناسایی کارمندان آن را مصادره کردند.

در میان اعضای بازداشت شده پارلمان که کُرد هستند، «لیلا جون» و «ژورسل ایلدریم» نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها از استان ماردین در جنوب شرق ترکیه حضور دارند.

شایان ذکر است در پی کودتای گسترده در ترکیه در ابتدای هفته جاری، بیش از ۶ هزار نفر به اتهام دست داشتن در کودتا از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند.