دولت آمریکا به ترکیه درباره زیرپا گذاشتن حد و مرزها درخصوص تلاش برای ارجاع عاملان کودتای نافرجام به دادگاه هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه؛ مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما به هیچ گونه شواهدی درخصوص نقش فتح الله گولن (مبلغ مذهبی، رقیب و مخالف اردوغان) در تلاش برای کودتا در ترکیه دست نیافته ایم.

اردوغان از دولت آمریکا خواسته است تا گولن را به اتهام دست داشتن در کودتای اخیر در ترکیه به آنکارا تحویل دهد.

تونر گفت: براساس اطلاعات وزارت خارجه آمریکا، گولن درصلح در پنلسوانیا زندگی می کند.

گولن اتهام دست داشتن در طراحی کودتا در ترکیه را رد کرده است.

تونر افزود: آمریکا از هرگونه درخواست رسمی از ترکیه برای تحویل دادن گولن – در صورت وجود هرگونه شواهدی درخصوص دست داشتن وی در کودتا- استقبال خواهد کرد.