علمای بحرین از نظام حاکم این کشور خواستند که به برخوردهای تبعیض آمیز با شیعیان پایان دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ علمای بحرین با انتشار بیانیه ای از نظام حاکم آل خلیفه خواستند که از تعدی به پیروان اهل بیت (ع) و مقدسات آنها دست بردارد.

علمای بحرین در این بیانیه افزودند: پیروان اهل بیت (ع) قشر مهمی از جامعه بحرین را تشکیل می دهند و نظام حاکم نباید با این قشر که ریشه در تاریخ این کشور دارد، اینگونه برخورد کند.

علمای بحرین همچنین از بازداشت یکی از خطبای جمعه ابراز نگرانی و تاکید کردند که بازداشت شیخ محمد صنقور که امامت بزرگترین نماز جمعه بحرین را برعهده دارد ، تعدی به همه شیعیان است.