هاشم صفی الدین تمام تهدیدات آمریکا و عربستان سعودی در مقابل دستاوردهای محور مقاومت را بی فایده دانست.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از شبکه المنار، هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله اظهار داشت که منطقه با حقایق جدیدی مواجه است و تهدید و ارعاب در گذشته فایده ای نداشته و در حال و آینده نیز نتیجه ای نخواهد داشت. وی همچنین به شکست نقشه عربستان و ترکیه و تمام ادوات فتنه انگیزی و هرج و مرج که آمریکایی ها آن را برای حفظ منافع خود در سوریه بکار گرفته اند اشاره نمود.

هاشم صفی الدین با بیان اینکه آمریکا اداره کننده اصلی هرج و مرج و ویرانی در سوریه، عراق و کل منطقه است، گفت: عربستان و حامیان آن از تجارب گذشته درس نگرفته اند و همچنان بر موضع لجاجت و طغیانگری خود هستند. آنها اگر فکر می کنند که می توانند با چند مشت دلار بر جهان حکومت کنند در توهم به سر می برند و شکست خورده هستند.

رئیس شورای اجرایی حزب الله افزود: اگر فکر می کنند که می توانند با ارعاب و تهدید و فتنه انگیزی و هرج و مرج بیشتر در سوریه، عراق، لبنان یا دیگر کشورهای منطقه امور را به عقب بازگردانند در توهم هستند.

وی با اعلام اینکه امور و حقایق موجود و دستاوردها و پیروزی های مقاومت و ارتش در سوریه به عقب بازنخواهد گشت، تاکید کرد: تمام ارعاب و تهدید آمریکا، عربستان، ترکیه و دیگر کشورهای خلیج فارس هیچ گونه نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.

از سوی دیگر شیخ نبیل قاووق معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله نیز از رژیم سعودی خواست تا تسلیح تروریست ها و گروه های تکفیری در سوریه را متوقف کند.

وی اظهار داشت: این حق ماست که از رژیم سعودی بخواهیم تسلیح گروه های تکفیری در سوریه را متوقف کند چرا که تروریست ها و سلاح های سعودی در دست آنها تهدیدی راهبردی برای تمام لبنانی ها به شمار می رود.