پزشکی قانونی استان حلب سوریه ضمن اعلام شمار شهدا و مجروحان گلوله باران حلب توسط تروریست ها، اطلاعاتی دربارۀ سلاح های ممنوعه ای منتشر کرد که تروریست ها از آن استفاده کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ آمارهای پزشکی قانونی استان حلب نشان می دهند که در ۶ ماه نخست سال میلادی جاری، ۶۰۰ نفر از مردم حلب در گلوله باران های حلب شهید و بیش از ۵ هزار نفر مجروح شده اند. در این میان، بیش از ۴۷۵ تن از شهدا زن و کودک هستند. پزشکی قانونی حلب اعلام کرده است به دلیل حال وخیم برخی مجروحان احتمال افزایش شهدا وجود دارد.
دکتر زاهر حجو، رئیس پزشکی قانونی حلب، به خبرگزاری «یو نیوز» گفت: «در میان شهدای گلوله باران حلب از سوی تروریست ها ۲۷۹ کودک و ۲۰۰ زن وجود دارد. درصد بالایی از مجروحان نیز دچار معلولیت کامل یا جزئی شده اند».
حلب در ماه های گذشته شاهد تشدید گلوله باران های تروریست ها بوده است. این حملات که با صدها گلولۀ توپ و خمپاره انجام شده است به ویرانی گستردۀ زیرساخت ها و ساختمان های حلب انجامیده و تلفات یاد شده را بر جا گذاشته است.
تشدید حملات تروریست ها تنها کمی نبوده است، بلکه آنگونه که دکتر حجو می گوید: «در معاینۀ بدن شهدا و مجروحان تغییر وحشتناکی در نوع جراحات ناشی از گلوله باران های اخیر دیده ام».
او می افزاید: «اولین بار است که این جراحت ها در حلب دیده دیده می شود. تسلیحاتی که این جراحت ها را ایجاد کرده بسیار خطرناک وممنوعه است».