پس از یورش نظامیان آل‌ خلیفه به محل تحصن بحرینی‌ ها در منطقه الحیدریه، هزاران نفر از مردم این کشور در میدان تحصن الدراز مقابل منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم تجمع کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ منابع بحرینی تأکید کرند که پس از یورش نظامیان آل خلیفه با خودروهای نظامی و زرهی به مکان تحصن در منطقه الحیدریه، هزاران نفر از شهروندان در میدان منطقه الدراز مقابل منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم تحصن کردند.

تحصن کنندگان با سردادن شعارهایی، حمایت خود را از آیت الله شیخ عیسی قاسم اعلام کردند.

علمای بحرین هم در پیامی به مردم، بر ضرورت حضور گسترده در اطراف منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم تأکید کردند.