منابعی در نخست وزیری ترکیه از اخراج ۲۵۷ کارمند به خاطر شرکت در کودتای نافرجام این کشور خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ این منابع که به نامشان اشاره نشده است، افزودند: ۲۳۰ نفر از این عده مخبر، ۱۹ نفر کارشناس، ۶ نفر مشاور و دو نفر مشاوری حقوقی هستند.
خبرگزاری “آناتولی” ترکیه گزارش داد: اخراج این افراد، پس از کودتای نافرجام اخیر صورت گرفته است.
در جریان کودتای اخیر، شماری محدود از نیروهای ارتش کوشیدند دو پل که بخش های اروپایی و آسیایی شهر “استانبول” در غرب ترکیه را به یکدیگر پیوند می دهد، مسدود ساخته و بر اداره اطلاعات و موسسات اطلاع رسانی دولتی و خصوصی سیطره یابند.
این کودتای نافرجام با مخالفت گسترده مردم ترکیه مواجه شد و آنان، پارلمان، ریاست ستاد ارتش و ادارات امنیتی را محاصره کردند که به این شکل خودروهای نظامی مجبور به عقب نشینی شده و تلاش برای کودتا با شکست مواجه شد.