یکی از اعضای عالیرتبه ارتش ترکیه به طرفداری از رهبر مخالفین دولت که به طراحی کودتای نافرجام هفته گذشته متهم است، اعتراف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت، سپهبد «لوانت تورکان» مشاور رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به جانبداری از «فتح الله گولن» رهبر تبعیدی مخالفین دولت آنکارا که به طراحی کودتای نظامی اخیر متهم است، اعتراف کرد و اذعان داشت که جنبش وابسته به وی (هزمیت) فرماندهان ارشد ترکیه را تحت شنود اطلاعاتی قرار می داده است.

وی در اقرار نامه ای که ارائه داده است، خود را فردی از خانواده ای فقیر توصیف می کند که از دوره متوسطه جذب تفکر گولن شده است و با وجود آنکه دانش آموز نمونه ای بوده اعضای جنبش پیش از هر امتحان برای اطمینان از رسیدن وی به مدارج عالی سوالات را در اختیارش قرار می داده اند.

تورکان در نهایت خود را عضوی از جنبش گولن معرفی می کند تا آنجا که حتی پس از رسیدن به پست مشاوره در ارتش نیز تابع فرامین وی بوده است.

وی همچنین به شنود مکالمات تلفنی «نجدت اوزل پاشا» فرمانده پیشین ستاد ارتش نیز اعتراف کرده است.