سازمان تامین اجتماعی ترکیه پرداخت حقوق بازنشستگی فتح الله گولن رهبر تبعیدی مخالفین دولت آنکارا را که به طراحی کودتای نظامی اخیر متهم است، قطع کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، سازمان تامین اجتماعی ترکیه پرداخت حقوق بازنشستگی «فتح الله گولن» را به همراه ارائه تمامی خدمات اجتماعی به وی قطع کرد.

بر اساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی ترکیه پرداخت حقوق بازنشستگی به فتح الله گولن را به دلیل تلاش برای کودتا در این کشور متوقف کرد و انتظار می رود این سازمان این اقدام را در حق دیگر افراد شریک در این کودتا نیز انجام دهد.

در همین راستا همچنین ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در سخنانی در رابطه با «فتح الله گولن» عنوان کرد: در حال آماده کردن درخواستی رسمی برای استرداد فتح الله گولن هستیم تا با ارائه آن به آمریکا، گولن را از این کشور تحویل بگیریم. در صورتی که واشنگتن، گولن را تحویل ما ندهد، مردم ترکیه آمریکا را حامی وی خواهند دانست.

گفتنی است بر اثر کودتا در کشور ترکیه آشوب و ناامنی بر این کشور سایه انداخته و دولت ترکیه تاکنون اقدام به بازداشت و برکناری صدها نفر کرده است.