سخنگوی وزارت امور خارجه بلژیک از آمادگی کشورش برای ریاست دوره ای اتحادیه اروپا به جای انگلیس خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه،« دیدی واندرهاسلت» سخنگوی وزارت امورخارجه بلژیک از آمادگی کشورش برای ریاست دوره ای اتحادیه اروپا به جای انگلیس خبر داد.

این در حالی است که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در پیامی به «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا اعلام کرد که بدنبال خروج کشورش از اتحادیه اروپا از ریاست دوره ای آن در نیمه دوم سال چشم پوشی می کند.

وی دلیل این امر را مشغله زیاد دولت انگلیس در آن زمان در راستای مراحل خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرد.

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا شش ماهه بوده و در حال حاضر اسلواکی آن را در اختیار دارد.