متن شایعه

حقوقهای نجومی فرماندهان سپاه

فرمانده سپاه ۶۳۵ م.ت
سردار سلیمانی ۵۹۴ م.ت
فرمانده بسیج ۵۵۴ م.ت
سردار سلامی ۵۸۹ م.ت
سردار غ رشید ۵۸۳ م.ت
سردار پاکپور ۵۴۳ م.ت
سردار رمضان شریف ۴۷۷ م.ت

سردار فدوی ۴۹۶ م.ت

پاسخ شایعه

۱٫ هیچ گزارش یا سند معتبری در خصوص ادعای شایعه در منابع رسمی یافت نشد!

۲٫ معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه پاسداران، با اشاره به حساسیت سپاه نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود دریافت حقوق‌های نامتعارف از سوی مقامات ارشد این ارگان را تکذیب کرد.

۳٫ سردار جعفری نیز در زمان انتصاب به فرماندهی سپاه، در خصوص تجدید نظر در حقوق ها، دریافت نزدیک به هم فرماندهان و افسران و کارکنان را از زیبا ترین جلوه های سپاه دانسته و با افزایش حقوق رده‌های بالا نسبت به سایرین مخالفت کرده بود.

۴٫ پیش از این نیز شایعات دیگری جهت تخریب وجهه سپاه پاسداران، با عناوین فساد مالی و حساب های خارج از کشور مسئولان سپاه منتشر شده بود.

۵٫ عدم انتشار هرگونه سند یا مدرکی از سوی منتشر کنندگان شایعه در حالی است که تجربه نشان داده است در موارد مشابه از ارائه اسناد غیر معتبر نیز ابایی نداشتند!

لینک پیوست: تکذیب حقوق نامتعارف فرماندهان سپاه