چند خمپاره که گفته می شود از مرزهای اشغالی شبعا و از سوی رژیم صهیونیستی شلیک شده، به تپه های «الرمتا» واقع در مرزهای مشترک سوریه و اردن اصابت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، تپه های «الرمتا» واقع در مرزهای مشترک سوریه و اردن هدف حملات خمپاره ای قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، چهار خمپاره به تپه های الرمتا اصابت کرده است.

منابع رسانه ای اعلام کردند که این خمپاره ها از طرف مزارع اشغالی شبعا و از سوی رژیم صهیونیستی شلیک شده اند.

گفتنی است، رژیم صهیونیستی از چندی پیش مانور نظامی را در مزارع اشغالی شبعا آغاز کرده است.