یک رسانه عربی با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران نقش مهمی در شکست کودتای نظامی اخیر در ترکیه داشته است.

به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه عربی «العرب پست» گزارشی را از نحوه به شکست کشیده شدن کودتای نظامی اخیر در ترکیه منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این پایگاه می نویسد: طبق اطلاعات به دست آمده ایران نقش اساسی را در شکست کودتای نظامی در ترکیه ایفا کرده است.

این پایگاه آورده اسـت: یک منبع در دستگاه اطلاعاتی عراق اعلام کرده است که اردوغان در ساعات اولیه آغاز کودتای نظامی قصد داشت تا به یکی از کشورهای عربی که به احتمال زیاد قطر بوده است، برود.

این منبع ادامه می دهد: مقامات ایرانی پس از اطلاع از تصمیم اردوغان با وی تماس گرفتند و به او نصیحت کردند تا در کشورش بماند و در مقابل، از مردم این کشور بخواهد تا در حمایت از دموکراسی به خیابان ها بیایند.

این منبع می افزاید: مقامات ایرانی به اردوغان اعلام کردند که در صورت باقی ماندن در ترکیه و درخواست از مردم برای ریختن به خیابان ها شانس پیروزی بر کودتا به مراتب بیشتر خواهد بود.

در ادامه اظهارات این منبع آمده است: اردوغان پس از سلسله مشورت ها و رایزنی های گسترده با مشاوران نزدیک خود، سرانجام به نصیحت مقامات ایرانی گوش می دهد و همان کاری را می کند که ایران از او خواسته است و در نهایت نیز کودتا با ریختن مردم به خیابان ها شکست می خورد.