سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به مسافران ایرانی که قصد عزیمت به ترکیه را دارند، هشدار داد شرایط فوق العاده آن کشور را در نظر بگیرند.

به گزارش پرس شیعه؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه اعلام کرد، با توجه به شرایط حالت فوق العاده در ترکیه عموم هموطنان، اعم از بازرگانان، تجار و گردشگران پیش از هرگونه اقدام به مسافرت به ترکیه و یا انعقاد قرارداد دراین کشور که دارای بار حقوقی و مالی است، نسبت به بررسی مقررات ویژه وضعیت فوق العاد توجه نموده و با وکلای معتبر ترکیه و ایران در این خصوص مشورت کنند.