پارلمان ترکیه با لایحه ارائه شده از سوی دفتر نخست وزیری این کشور مبنی بر اعلام وضعیت فوق العاده در سراسر کشور به مدت ۳ ماه موافقت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری “آنادولو”ی ترکیه، در این رای گیری ۳۴۶ نماینده (از مجموع ۴۶۱ نماینده حاضر) پارلمان ترکیه به لایحه مذکور رای مثبت دادند. این رای گیری بنا به درخواست حزب حاکم عدالت و توسعه صورت گرفت.

بر اساس نتایج این رای گیری و به موجب بند “ب” ماده ۱۲۰ قانون اساسی ترکیه که مربوط به اعلام وضعیت فوق العاده در کشور است، به مدت ۳ ماه در سراسر ترکیه وضعیت فوق العاده برقرار خواهد شد.

با موافقت پارلمان، وضعیت فوق العاده اعلام شده از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ساعت ۱:۰۰ روز ۲۱ ژوئیه جاری به مدت ۹۰ روز قابلیت اجرایی پیدا کرد.