وزیر دفاع انگلیس گفت که خروج این کشور از اتحادیه اروپا باعث نوسازی نیروهای مسلح انگلیس خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس گفت که خروج این کشور از اتحادیه اروپا سبب نوسازی نیروهای مسلح انگلیس خواهد شد.

فالون خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا در حوزه نوآوری دفاعی ۲۰ تا ۴۰ سال از آمریکا عقب است که دلیل این عقب ماندگی تا حدودی ناشی از وجود «آژانس دفاعی اروپا» است.

وی اظهار داشت: «حال انگلیس از فرصتهای بیشماری برای نوآوری و انطباق بیشتر خود با دستآوردهای آمریکا در حوزه دفاعی برخوردار است».

گفتنی است که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، لندن دیگر ملزم به رعایت قوانین اروپا در حوزه دفاعی نخواهد بود. فالون همچنین گفت که مشتاقانه خواهان افزایش همکاریهای دو جانبه انگلیس و آمریکا در عرصه توسعه تکنولوژی [دفاعی] است.

شایان ذکر است که در همه پرسی ۲۳ ژوئن سال جاری، مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند؛ خروجی که برای این کشور تبعات مثبت و منفی بسیاری در حوزه سیاستگذاری، اقتصادی،‌ امنیتی و دفاعی خواهد داشت.