بندرعباس – امام جمعه بندرعباس گفت: یکی از مراکزی که خوب می تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی کار کند، کارآفرینی و یادگیری آموزش های فنی و حرفه ای است.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با تاکید بر لزوم دشمن شناسی، عنوان کرد: تاریخ مکتوب آمریکا نشان می دهد که این کشور چه جنایت هایی را علیه مردم بی گناه جهان انجام داده و اگر گاهی از راه دروغ استکبار مهر می ورزد، آن مهری بدتر از کینه است.

وی ادامه داد: شیطنت در ذات و طبیعت آمریکاست و مردم و دانشگاهیان ما نباید فریب این شیطنت ها را بخورند. اوباما و دیگر دولت های آمریکایی همه از یک خانواده اند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با تاکید بر گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی، افزود: اگر ایران می خواهد از وضعیت بحران و تورم نجات پیدا کند باید به سمت اقتصاد مقاومتی برود و تنها به وسیله نفت نمی تواند کاری از پیش ببرد.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به روز کارآفرینی و آموزش های فنی وحرفه ای، بیان داشت: یکی از مراکزی که خوب می تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی کار کند، کارآفرینی و یادگیری آموزش های فنی و حرفه ای است که باید این حرکت را در سطح استان گسترش داد و از این طریق اشتغالزایی کرد.