مشهد- کتاب «شکنجه گران می گویند» اعترافات دو شکنجه گر معروف ساواک است که بیشتر انقلابی ها آن ها را می شناسند.

به گزارش پرس شیعه، «شکنجه گران می گویند»؛ با استناد به مدارک بر جای مانده از سازمان اطلاعات و امنیت آن زمان، ساواک، به نقل از جنایات این سازمان می پردازد.

قاسم حسن پور نویسنده این کتاب ابتدا چگونگی پیدایش دستگاه های اطلاعاتی در ایران را شرح می دهد و سپس به بیان اعترافات سنگین شکنجه گران، گوشه ای از جنایات این سازمان را برای مخاطب روایت می کند.

این کتاب بیشتر اعترافات بهمن نادری پور (تهرانی) و فریدون توانگری (آرش) است که پس از انقلاب در زندان یا در دادگاه بیان کرده اند.

تهرانی و آرش دو تن از شکنجه گران معروف رژیم بودند که بیشتر زندانیان و انقلابیانی که زندان رفته اند، آنان را می شناسند.

کتاب «شکنجه گران می گویند» در ۵۸۶ صفحه در سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات موزه عبرت روانه بازار شد.