عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق به دخالتهای مستمر وزیرخارجه سعودی در امور عراق پاسخ داد.

به گزارش پرس شیعه؛ احلام الحسینی نماینده فراکسیون المواطن در پارلمان عراق، و عضو کمیسیون روابط خارجی از “عادل الجبیر” خواست از دخالت در امور عراق دست بردارد، و به مسائل داخلی کشورش و حل آنها مشغول شود.
الحسینی در بیانیه‌ای گفت: ریاض باید به حق همسایگی احترام بگذارد، و به مسائل داخلی خود و حل مشکلاتش مشغول شود، و از دخالتهای آشکار و مستمردر امور عراق دست بردارد.