رئیس جمهوری ترکیه سال ۲۰۱۴ ، ۴۹۱ میلیون یورو یعنی بیشتر از ۶۰۰ میلیون دلار برای ساخت قصری بسیار باشکوه هزینه کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ منابع ترکیه ای می گویند که فقط بهای هر رول کاغذ دیواری ابریشمی که برای دیوارهای دستشویی های این کاخ استفاده شد،۲۰۰۰  لیره استرلینگ بود.
گفتنی است هنوز احزاب مخالف وسازمانهای غیردولتی به خاطر این کاخ  به اردوغان که اخیرا با کودتای نافرجامی روبروشد، حمله می کنند.
روزنامه انگلیسی “دیلی میل” گزارش کرد: اردوغان دستکم صاحب ثروتی به مبلغ ۱۳۹ میلیون لیره استرلینگ و۳ کاخ با شکوه است. درحالی که اردوغان درصدد خرید لوازم گران قیمت است یک چهارم مردم کشورش زیر خطر فقر زندگی می کنند و درآمد بسیاری از آنان کمتر از ۳ لیره استرلینگ است.
این روزنامه با اشاره به بخشی از ریخت و پاش های خانواده اردوغان می نویسد: امینه همسر اردوغان از یک نوع چای سفید مخصوص که قیمت هر کیلوگرم آن هزار و پانصد لیره استرلینگ است استفاده می کندو پیش از کودتا در جریان سفر به ورشو پایتخت لهستان ۳۷ هزار پوند از یک مغازه عتیقه فروشی خرید کرد.