مرکز تجاری موسوم به المپیا در مرکز مونیخ از شهرهای مهم آلمان امروز جمعه شاهد تیراندازی و کشته و مجروح شدن تعدادی از افراد بود.

به گزارش پرس شیعه؛ تصاویر زیر نشانگر واکنش مردم بعد از این حادثه و تجمع پلیس در اطراف محل تیرازی است.